BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach

 Stawiski, dnia 19 lipca 2019 roku

 VB.271.2.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach

 

            Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.  Budowa hali sportowej w Stawiskach:

 1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

8.137.142,00 zł (słownie: osiem milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote).

 2) Złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1:

JL Sp. z o.o.

adres: ul. Forteczna 27, 18-421 Piątnica Poduchowna

Oferowane warunki:

 • wartość zamówienia brutto: 11.292.180,59
 • termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2021r.
 • okres gwarancji: 7 lat
 • warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

Oferta nr 2:

„KOLBUD” Spółka jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy

adres: ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno

Oferowane warunki:

 • wartość zamówienia brutto: 10.903.824,14 zł
 • termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2021r.
 • okres gwarancji: 7 lat
 • warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

Oferta nr 3:

Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski

adres: Al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża

Oferowane warunki:

 • wartość zamówienia brutto: 11.557.333,45
 • termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2021r.
 • okres gwarancji: 7 lat
 • warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

 BURMISTRZ STAWISK

 Agnieszka Rutkowska

 

Data powstania: piątek, 19 lip 2019 15:40
Data opublikowania: piątek, 19 lip 2019 15:42
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1504 razy