BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rewitalizacja parku w Stawiskach

Stawiski, dnia 17 lipca 2019 roku

 VB.271.1.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Rewitalizacja parku w Stawiskach

 

            Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.  Rewitalizacja parku w Stawiskach:

 1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1.056.699,07 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 07/100).

 

 2) Złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1:

SORTED Sp. z o.o.

adres: Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno

Oferowane warunki:

 • wartość zamówienia brutto: 1.530.887,10
 • termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2019r.
 • okres gwarancji: 7 lat
 • warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

Oferta nr 2:

NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

adres: ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Oferowane warunki:

 • wartość zamówienia brutto: 1.792.471,48 zł
 • termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2019r.
 • okres gwarancji: 7 lat
 • warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Jumirpol” Jerzy Grzymała

adres: ul. Nowogrodzka 118, 18-400 Łomża

Oferowane warunki:

 • wartość zamówienia brutto: 1.037.728,82
 • termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2019r.
 • okres gwarancji: 7 lat
 • warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

 BURMISTRZ STAWISK

 Agnieszka Rutkowska

 

Data powstania: środa, 17 lip 2019 17:13
Data opublikowania: środa, 17 lip 2019 17:36
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1439 razy