BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.2.2019.

Stawiski, dnia 17 lipca 2019 roku

VB.271.2.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.2.2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: Budowę hali sportowej w Stawiskach.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

PRZEDMIAR „Hala Sportowa”

1. Instalacje elektryczne – poz. 45 przedmiaru – czy ilość lamp symbolu D2 powinna wynosić 40 szt.?

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

2. Poz. 26-28 – rdzeń RŻ-3, w projekcie są 2 szt., w przedmiarze policzona jest tylko 1 szt.

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

3. Poz. 33 – długość wieńca zewnętrznego ścian fundamentowych WŻ-1 wynosi (58,30+36,00)*2. (ODJĘTE W PRZEDMIARZE WSZYSTKIE RDZENIE I SŁUPY)

Odpowiedź: Przedmiar policzony prawidłowo. Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

4. Poz. 34 - długość wieńca wewnętrznego ścian fundamentowych WŻ-2 wynosi (5,50*4+58,30+(58,30-4,85-2,71)+(29,40-2,15-0,18*2)+5,01*2).

(JEŻELI ODJĄĆ WSZYSTKIE RDZENIE I SŁUPY to L wynosi 188,74 mb, czyli 188,74*0,25*0,40=18,874m3)

Odpowiedź: Przedmiar policzony prawidłowo. Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

5. Poz. 49-55 – ilość dla korytarza o szerokości 2,70 z sumowania wymiarów równa się 28,48, a nie 27,25

Odpowiedź: Przedmiar policzony prawidłowo. Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

6. Poz. 57-58, niepotrzebnie uwzględniono powierzchnię Siłowni, ponieważ wg opisów jest tam parkiet

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

7. Poz. 59 – niepotrzebnie uwzględniono mb cokolika w pomieszczeniu Siłowni.

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

8. Poz. 64 – ilość nadproży NP-2 jest 5 szt., czyli 5*2=10 szt.

Odpowiedź: Przedmiar policzony prawidłowo. Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym. Dodatkową belkę ujęto w materiałach.

9. Poz. 67 – przekrój nadproża NŻ-4 wg rys. K-22 jest 0,30x0,50 a nie jak przyjęte 0,25x0,50

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

10. Poz. 73,74 – przekroje wieńców występują w dwóch rodzajach 0,25x0,50 oraz 0,25x0,25m, a nie tak jak przyjęto tylko 0,25x0,50m.

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

11. Element 1.4.10 – jakiej części budynku dotyczą? Pozycje od 83 do 85 wskazują przekrój dachu, ale pozycje 86-89 wskazują przekrój posadzki. Proszę o poprawienie pozycji.

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

12. Poz. 100 – drzwi D4 znajdują się w części łącznika a nie Sali sportowej.

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

13. Poz. 109 – jest różna wysokość ścian, w zależności czy jest to zaplecze czy sala. Ilość tynków jest większa niż wynika z przedmiaru

Odpowiedź: Przedmiar policzony prawidłowo. Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym. Ujęto inne okładziny ścian i słupów.

14. Poz. 111 – ilość m2 na ościeżach jest większa niż policzona w przedmiarze, większa ilość otworów okiennych i drzwiowych.

Odpowiedź: Przedmiar policzony prawidłowo. Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym. Zgodnie z zasadami przedmiarowania otwory o pow. do 2m2 można pominąć w zamian nie przyjmuje się dodatkowej powierzchni ościeży.

15. Poz. 112 – wg zestawienia powierzchni pomieszczeń ilość sufitów podwieszanych jest mniejsza niż podana w przedmiarze.

Odpowiedź: Przedmiar policzony prawidłowo. Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

16. Poz. 135 – skąd wynika ilość płyt dźwiękochłonnych? Wg „Zaleceń dotyczących użycia materiałów dźwiękochłonnych w hali sportowej przy szkole podstawowej w Stawiskach” ich ilość wynosi: na ścianach szczytowych ok. 119 m2 oraz ścianie bocznej ok. 90,7 m2.

Odpowiedź: Przedmiar policzony prawidłowo. Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym. Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami dodano powierzchnię obudowania słupów.

17. Poz. 136 – wg rysunku A3 ilość wieńca nad attykami to ok. 161 mb. Czy przedmiar nie powinien być wtedy: 0,25*0,25*161=10,06 m3?

Odpowiedź: Przedmiar policzony prawidłowo. Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

18. Poz. 161 – przedmiar liczony w m2, a jednostka pozycji wstawiona w szt. Proszę o korektę.

Odpowiedź: Przedmiar policzony prawidłowo. Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym. Omyłka pisarska. Nie ma to wpływu na ogólną wycenę.

 

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

PRZEDMIAR „Łącznik”

1. Poz. 19-21 – w długości wieńca odjęto szerokości fasad, a wg rys. K-4 wieniec nad ścianą fundamentową jest ciągły na całej długości.

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

2. Poz. 37 – wysokość ścian jest różna, wg rys. A-7 oraz nie usunięto fasady F5 z przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar policzony prawidłowo. Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

3. Poz. 38 – wg rys. K-14.1 i K-14.2 są inne wysokość rdzeni RŻ-6 i RŻ-7

Odpowiedź: Przedmiar policzony prawidłowo. Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

4. Poz. 39-40 – wg rys. K-14.1 i K-14.2 ilości zbrojenia są inne niż w przedmiarze.

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

5. Poz. 42-44 – wieńce mają przekrój 0,25x0,25m a nie jak w przedmiarze 0,25x0,50m oraz długość wieńca nie jest pomniejszona o szerokości fasad.

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

 

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

PRZEDMIAR „Zagospodarowanie terenu – instalacje elektryczne”

1. Poz. 18-20 – czy kamer zewnętrznych nie powinno być 12 szt. zamiast przyjętych 6?

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

2. W wyjaśnieniu treści SIWZ nr 3 w odpowiedzi na pytanie nr 30: „Czy w ofercie należy wycenić roboty w oparciu o PW na rys. projekt zagospodarowania terenu i przyjąć 9 szt. słupów oświetleniowych 6m i 9szt. słupów oświetleniowych 9 m czy jak w przedmiarze tylko 9 szt. słupów oświetleniowych 6m?” oraz odpowiedź: „Należy przyjąć zgodnie z PW – w tym wypadku 9szt. słupów 6m oraz 11szt. słupów 9m.” W związku z powyższą odpowiedzią proszę o korektę przedmiarów.

Odpowiedź: Zgodnie z poprzednią odpowiedzią na pytania, należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

BURMISTRZ STAWISK

 Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 lip 2019 17:06
Data opublikowania: środa, 17 lip 2019 17:09
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1304 razy