BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.2.2019.

Stawiski, dnia 16 lipca 2019 roku

VB.271.2.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.2.2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: Budowę hali sportowej w Stawiskach.

Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót sanitarnych zewnętrznych. Czy w zakresie robót jest wykonanie odwodnienia liniowego boiska (poz. 61 przedmiar - instalacje zewnętrzne)?

 

Odpowiedź na pytanie 1:

Nie, boisko sportowe wielofunkcyjne, bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznia do skoku w dal nie są przedmiotem niniejszego zamówienia. Projektant br. sanitarnej w zagospodarowaniu terenu zawarł boisko sportowe. Boisko zostało wyłączone z tego przetargu, dlatego w przedmiarze sanitarnym nie należy wyceniać instalacji boiska sportowego.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

BURMISTRZ STAWISK

 Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 16 lip 2019 15:14
Data opublikowania: wtorek, 16 lip 2019 15:20
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1307 razy