BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 5 ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.2.2019.

  Stawiski, dnia 12 lipca 2019 roku

VB.271.2.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.2.2019.

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: Budowę hali sportowej w Stawiskach.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do wyjaśnień Zamawiającego opublikowanych w dniu 10.07.2019r. informujemy, że zamieszczone „poprawione przedmiary robót" nadal w znacznym stopniu odbiegają od zakresu robót określonego dokumentacją projektową i zawierają liczne błędy:

Przykład 1: poz.26 przedmiaru robót budowlanych — ściany fundamentowe — ilość 38,62m2 a ilość wynikająca z projektu (rys. K-1, K-12, K-13, K-14,K-15A, K-15B, K-16, rys.A-6 ) to ok.70m2.

Przykład 2: poz. 61 przedmiaru robót budowlanych — ściany konstrukcyjne — ilość 932,34m2
a ilość wynikająca z projektu (rys. K-2, K-12, K-13, K-14,K-15A, K-15B, K-16, rys.A-6 ) to ok.2000m2.

Przykład 3: poz.84, 85 - przedmiaru robót budowlanych — żelbetowe płyt stropowe — ilość 415,696m2 a ilość wylewek wynikająca z projektu (rys.K-3 i rys.K-26) to ok.70m2.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż w przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.
W załączeniu poprawiony przedmiar.

Ad. Przykład 1:

Według PW wynosi 71,52 m2.

Ad. Przykład 2:

Według PW wynosi 1697,45 m2. Powierzchnia ścian wynosi 2099,78m2, potrącenia na słupy 130,80m2, potrącenia na otwory okienne 167,08m2, potrącenia na otwory drzwiowe 84,46m2.

Ad. Przykład 3:

Według PW wynosi ok. 70,05 m2.

Pytanie 2: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 26 lipca 2019r.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 19 lipca br.

 

Pytanie 3:

W nawiązaniu do wyjaśnień Zamawiającego opublikowanych w dniu 10.07.2019r. informujemy, że zamieszczone „poprawione przedmiary robót” nie uwzględniają:

 1. Przedmiar robót budowlanych hala
 2. Brak pozycji na orynnowanie części niskiej (rynny i rury spustowe) – zapleczowo-gospodarczej
 3. Brak pozycji na obrobki blacharskie pasa podrynnowego i nadrynnowego
 4. Brak pozycji na dostawę i montaż drabin zewnętrznych
 5. Brak pozycji na elewację z okładziną z płyt warstwowych na ścianie zaplecza hali przechodzącego w „łącznik” ze szkołą
 6. Brak pozycji na dostawę i montaż zestawów kabin WC z drzwiami i kabin prysznicowych z HPL oraz przegrody pisuarowej
 7. Przedmiar robót budowlanych łącznik
 8. Brak pozycji przedmiaru na konstrukcję stalową dachu - płatwie stalowe
 9. W „poprawionym przedmiarze” niepotrzebnie skasowano dostawę i montaż drzwi D10 i D11

Odpowiedź na pytanie 3:

W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

Pytanie 4:

Ponadto prosimy o wyjaśnienie:

 1. Przedmiar robót budowlanych „hala sportowa”:
 • Czy w poz.17 przedmiaru robót nie należy dodać zbrojenia ław prętami fi 12 L-50cm co 20cm zgodnie z rys. K-7?

 Ilość w poz. 17 wyniesie wówczas 2,234t

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Jaka powinna być wysokość ścian fundamentowych z bloczka betonowego (poz.26)?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czy nie wystapił błąd w ilości rdzeni poz.27?

Rdzeni RŻ-1 jest 7szt a nie 37szt

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czy w poz.31 nie powinno być fi 8mm w ilości 0,458t?

Zgodnie z rys.K-15A

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czy w poz.32 nie powinno być fi 20mm w ilości 1,679t?

Zgodnie z rys.K-15A

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czy w poz.66 nie powinno być fi 6mm i fi 8mm w ilości 0,671t?

Zgodnie z ry.K-15B i K-16

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czy w poz.67 nie powinno być fi 16mm i fi 20mm w ilości 2,031t?

Zgodnie z ry.K-15B i K-16

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czy ilość ścian działowych gr.12cm w poz.69 jest prawidłowa ?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czy w poz.71 nadproży prefabrykowanych nie powinno być 138,60m?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czy ilość nadproży żelbetowych w poz.72 a co za tym idzie ich zbrojenie w poz.74 i 75 jest prawidłowe?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czy w poz. 77- pręty fi 12 nie powinno być 0,039t?

Zgodnie z rys.K-17

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czy w poz. 84 i poz. 85 – płyty żebetowe (wylewki żelbetowe) nie powinno być 70,569m2?

Zgodnie z rys.K-26

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czego dotyczą poz.od 88 do 97 – czy warstw posadzek na gruncie ujętych już w dziale 1.4.1.2?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Prosimy o korektę pozycji przedmiaru z działu 1.4.1.2 – Podłoga na gruncie – cz.zapleczowo-gospodarcza zgodnie z rys.A-1?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czy poz.98 i 99 dotyczy parkietu siłowni? Jeżeli tak to zgodnie z rys. A-1 powinno być 88,69m2 a nie 444,478m2 a cokołu 42,84m a nie 115,74? Prosimy o korektę przedmiaru

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Brak w przedmiarze okna EI 60 O10 100x60 szt 1 i okna O11 200x60

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • 119 i 127 przedmiaru – prosimy o wskazanie, w których pomieszczeniach wykonany mają być na stropach tynki cem-wap a w których sufit GK.

Odpowiedź: Z płyt GK wszystkie sufity. Tynk cem.-wap. jedynie podciągi. W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • 125,126 przedmiaru – prosimy o wskazanie, w których pomieszczeniach ma być układana glazura i do jakiej wysokości?

Odpowiedź: W pomieszczeniach sanitarnych do 2,10m.

 

 • 129 – płyty warstwowe dachowe X-Dek nie wystepują gr.25cm. Jakie zatem płyty należy zastosować?

Odpowiedź: Można zastosować rozwiązania równoważne. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych nie można podawać nazw własnych.

 

 • 130 – montaż wywiewek wentylacyjnych – czy w tej pozycji wycenić TUBOWENTY szt 1

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • 132 – obróbki blacharskie – jakie obróbki ujęto w tej pozycji?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Poz133 – rynny dachowe o śr.20cm – na dachu hali wykonywane jest koryto rynnowe szer 40cm. Prosimy o korektę przedmiarów

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • 135 do 139 – dach nad częścią zapleczowo-gospodarczą hali. Nie ujęto dachu nad pomieszczeniami 01,02,03,04,05 i przyległą do tych pomieszczeń częścią komunikacji. Prosimy o korektę przedmiarów.

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • 140 – kanały wentylacyjne – jakie kanały ujęto w tej pozycji? Czy jakieś nie uwzględnione w poz.70?

Odpowiedź: Należy przyjąć jedynie poz. 70. Pozycję 140 prosimy wyzerować. W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • 159 – ściany attyki – skąd wynikaja wys.ścian attyki h=2,09, h=2,84, h=0,44? CZy przedmiar pozycji jest właściwy?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • 169 – prosimy o zmianę podstawy KNR – przyklejenie styropianu gr.20cm

Odpowiedź: Można przyjąć rozwiązania równoważne oraz inną podstawę KNR.

 

 • 169x – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o przymocowanie płyt styropianowych – kołkowanie

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • 171 – prosimy o zmianę podstawy KNR – zatapianie siatki na ścianach pokrytych styropianem

Odpowiedź: Można przyjąć rozwiązania równoważne oraz inną podstawę KNR.

 

 • 176,177 – nakrywy attyk – gdzie wykonywane mają być te nakrywy, trudno wywnioskować z poadnych wymiarów? W części niskiej – zaplecze szatniowo-sanitarne (53,45mb) nie pokazano attyk w projekcie a pozostałe wymiary trudne do zidentyfikowane?

Odpowiedź: Nakrywy to „czapki”, co jest przedstawione na rys. elewacji oraz na przekroju A-A.

 

 • Prosimy o korektę przedmiaru robót w zakresie elewacji hali i cz.zapleczowo-gospodarczej z uwzględnieniem ostatnich zmian/uzupełnień projektowych.

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • 183 - prosimy o korektę wymiarowania schodów

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • 184 – skąd wynika ilość m2 okładzin schodów, ile schodów zewnętrznych jest do wykonania?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • 186 Czy poz. ta dotyczy demontażu elewacji na Szkole, której montaż ujeto w przedmiarze „łącznik” - poz. 48 do 52?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 

 1. Przedmiar robót budowlanych „Łącznik”:
 • Jaka powinna być wysokość ścian fundamentowych z bloczka betonowego (poz.18)?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czy ściany konstrukcyjne „łącznika” zostały właściwie policzone (poz.37 przedmiaru)?

 Nie minusowano fasad

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czy rdzenie ścian łącznika zostały prawidłowo policzone (poz.38, 39, 40 przedmiaru)?

Nie zgodnie z rys.K-14.1 i K-14.2

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • Czy wieńce łącznika zostały prawidłowo policzone (poz.42,43,44 przedmiaru)?

Wieniec nie występuje w miejscu fasad. Niezgodne z rys.K-6

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar.

 

 • W którym miejscu jest wykonywana elewacja z pozycji od 48 do 52 przedmiaru?

Odpowiedź: Przyjęto wymianę docieplenia istniejącego budynku świetlicy zgodnie z PB i PW.

 

 1. Dokumentacja projektowa łącznik:
 • Czy sufit GK w łączniku należy montować bezpośrednio do płatwi stalowych? Na jakiej wysokości od posadzki?

Odpowiedź: Tak, do płatwi i do systemowej podkonstrukcji do sufitów podwieszanych z płyt g-k. Minimalna wysokość pomieszczenia powinna wynosić 2,20m. Projektuje się wys. 2,48m w najniższym punkcie.

 

 

 • Prosimy o wyjaśnienie/sprostowanie warstw ściany zewnętrznej „łącznika” rys.A-7 – ściana konstrukcyjna typu 3
 • Tynk cem-wap.1,5cm
 • Bloczki wap-piask 25cm
 • Płyty twarde z wełny mineralnej gr.20cm
 • Izolacja paroprzepuszczalna
 • Ruszt dystansowy/pustka powietrza
 • Płyty warstwowe PIR gr.10cm

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar i rys. A-7.

 

 • Jakiej grubości płyty warstwowe dachowe przyjąć do zastosowania w łączniku, gdyż z rdzeniem PIR nie wystepują płyty gr.21cm ? Czy mogą być zastosowane płyty RW o gr. rdzenia 160mm?

Odpowiedź: Można zastosować rozwiązania równoważne. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych nie można podawać nazw własnych.

 

UWAGA!

Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawioną i uzupełnioną dokumentację w odpowiedzi na wszystkie otrzymane pytania od potencjalnych Wykonawców oraz STWiOR obejmującą aktualne panele akustyczne ścienne stosowane na hali sportowej.

ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia 19 lipca 2019r. do godz. 14:00.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdział 13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 19 otrzymuje brzmienie:

 1. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy; Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski - OFERTA Budowa hali sportowej w Stawiskach.” Znak postępowania: 271.2.2019. Nie otwierać przed dniem 19 lipca 2019r. do godz. 14:15.

Rozdział 14 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 19 lipca 2019r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: Urzędu Miejskiego w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski – Punkt Obsługi Klienta.

 

Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 14.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 14:15 w siedzibie: Urzędu Miejskiego Stawiski adres: Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski, pokój nr 2.

 

BURMISTRZ STAWISK

 Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: sobota, 13 lip 2019 11:12
Data opublikowania: sobota, 13 lip 2019 11:23
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2193 razy