BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.2.2019.

  Stawiski, dnia 01 lipca 2019 roku

VB.271.2.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.2.2019.

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: Budowę hali sportowej w Stawiskach.

Pytanie 1: Czy przedmiary robót budowlanych zostały wykonane wg projektu wykonawczego konstrukcji zamieszczonego przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu czy według projektu budowlanego (nieudostępniony przez Zamawiającego) lub też innej wersji projektów wykonawczych?

Prosimy o udostępnienie właściwej dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy) i właściwych przedmiarów robót.

Ilości robót (przedmiarowanie elementów żelbetowych, ilości zbrojenia w elementach) w wielu pozycjach przedmiaru nie odpowiadają części rysunkowej PW konstrukcji ani PW architektury.
W udostępnionych przedmiarach brak odniesienia do PW konstrukcji.

Odpowiedź na pytanie 1:

W przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy.

 

Według jakiego projektu sporządzono przedmiar robót w zakresie stolarki i ślusarki hali sportowej?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki.

 

Pytanie 2: Czy okno PCV (O4) o wym. 100x60 szt 1 do pom.0/26 nie powinno być wykonane jako okno fix w klasie EI60? (Z uwagi na ściany pomieszczenia w klasie REI 120)

Odpowiedź na pytanie 2:

Należy zastosować okno rozwieralne, z PCV w klasie EI60.

 

Pytanie 3: Czy w ofercie uwzględnić ścianki systemowe WC z drzwiami i ścianki systemowe prysznicowe z zasłoną pryszicową? Prosimy o szczegóły wykonawcze ścianek.

Odpowiedź na pytanie 3:

W ofercie proszę uwzględnić ścianki systemowe z wysokociśnieniowych laminatów HPL oraz ująć zasłonki prysznicowe.

 

Pytanie 4: Jaka stolarka i ślusarka została uwzględniona w działe 1.5.3 (poz. 143 do poz.157 przedmiaru robót budowlanych – hala sportowa), skoro dział 1.4.13 stolarka i ślusarka (po korekcie) obejmuje w całości projektowaną wg PW stolarkę i ślusarkę z części „hala sportowa”?

Odpowiedź na pytanie 4:

Dział został wpisany omyłkowo. Nie należy go uwzględniać w wycenie.

 

Pytanie 5: W opisie technicznym, pkt. 8,  kolor stolarki okiennej jest określony jako RAL 7012, zaś na rys.A-13 zestawienie stolarki okiennej kolor biały. Który kolor przyjąć?

Odpowiedź na pytanie 5:

Należy przyjąć kolor RAL 7012 – ciemnoszary.

 

Pytanie 6: W opisie technicznym, pkt. 8 oraz pkt. 9.8.3, zaprojektowane są okna z pakietem dwuszybowym, zaś na  rys.A-13 zestawienie stolarki są trzyszybowe. Który pakiet jest poprawny?

Odpowiedź na pytanie 6:

Należy przyjąć okna z pakietem dwuszybowym. 

 

Pytanie 7: W opisie technicznym pkt. 8 napisano, że okna na hali aluminiowe, w pkt. 9.8.3, jest zapis „Stolarkę z PCV należy stosować na wszystkie okna w budynku”, na rys.A-13 zestawienie stolarki okna O7, O8, O9 są z PCV. Jaki materiał zastosować? Proponujemy wykonanie ich jako aluminiowe.

Odpowiedź na pytanie 7:

Należy przyjąć okna z PCV.

 

Pytanie 8: Proszę o wskazanie drzwi wyposażonych w otwory wentylacyjne (jakie?) i/lub w samozamykacz.

Odpowiedź na pytanie 8:

W otwory wentylacyjne należy wyposażyć drzwi:

 • wszystkie drzwi do WC, łazienek oraz pomieszczeń z prysznicami ( 16 szt.).
 • tuleje wentylacyjne okrągłe w odcieniach drzwi

W samozamykacze należy wyposażyć drzwi:

 • pierwsze drzwi do pomieszczeń WC ( 7 szt.).
 • pierwsze drzwi do łazienek ( 6 szt.).
 • drzwi dymoszczelne ( 7 szt.).
 • drzwi wejściowe zewnętrzne ( 9 szt.).

 

Pytanie 9: Proszę o informację odnośnie ościeżnic drzwi D1 i D2. Czy powinny być stałe czy regulowane oraz stalowe czy z MDF?

Odpowiedź na pytanie 9:

Należy przyjąć ościeżnice regulowane MDF.

 

Pytanie 10: W opisie technicznym pkt. 8 kolor stolarki drzwiowej zewnętrznej jest określony jako RAL 7012, zaś na  rys.A-13 zestawienie stolarki jest biały. Prosimy o wskazanie właściwego koloru.

Odpowiedź na pytanie 10:

Należy przyjąć kolor RAL 7012 – ciemnoszary.

 

Pytanie 11: Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 26 lipca 2019r.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12 lipca 2019r.

 

Pytanie 12:  Dokumentacja projektowa określa podłogę jako parkiet sportowy klonowy oraz panele sportowe na konstrukcji legarowanej.

 1. Czy zatem Zamawiający będzie wymagał podłogi sportowej wykończonej deską/panelem drewna litego z klonu, np. klonu północnoamerykańskiego o minimalnej grubości 20 mm?

Z wieloletniego doświadczenia naszej firmy oraz z opinii użytkowników hal sportowych wynika, że w przypadku podłóg wykończonych drewnem , najtrwalszą metodą lakierowania, pozwalającą jednocześnie na szczelne pokrycie i zabezpieczenie lakierem wszystkich połączeń pomiędzy poszczególnymi modułami, jak również na odpowiednie trwałe zabezpieczenie malowanych linii oraz płaszczyzn boisk jest metoda lakierowania po wbudowaniu kompletnego systemu podłogi sportowej na docelowym obiekcie.

Odpowiedź na pytanie 12:

Podłogę sportową należy wykonać w systemowym rozwiązaniu producenta, tak aby spełniała wymagania stawiane w dokumentacji projektowej.

 

Pytanie 13: Czy zatem Zamawiający wymagał będzie rozwiązań certyfikowanych systemów podłóg sportowych lakierowanych po wbudowaniu na obiekcie docelowym?

Podłogi na tego typu winny charakteryzować się zgodnością z obowiązującą normą PN EN 14904 oraz celem określenia rangi sportowej i użytkowej winny posiadać certyfikaty sportowe międzynarodowych federacji sportowych.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający nie wymaga takich rozwiązań.

 

Pytanie 14:. Czy zatem system zainstalowanej podłogi powinien posiadać zgodność ze wskazaną normą PN EN 14904 oraz posiadać certyfikat międzynarodowej federacji piłki koszykowej – FIBA level I?

Modyfikacja specyfikacji z uwzględnieniem powyższych uwag zwiększy konkurencyjność, oraz podnieść rangę sportową obiektu, jednocześnie zapewniając dostawę systemu podłogi wykończonej drewnem Klonu Kanadyjskiego, które to wykazuje wyższą odporność na zmiany warunków temperaturowo wilgotnościowych, co z kolei wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu w długim okresie czasu.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający nie wymaga takich rozwiązań.

 

Pytanie 15: poz. 18, 19,20,21 przedmiaru robót budowlanych hala sportowa — Według PW konstrukcji mamy 32szt stopy fundamentowe (SF2-1 szt 7, SFŻ-2 szt 9, SF2-3 szt8 i SF2-3.1 szt 8)a nie jak w przedmiarze 16 szt?

Prosimy o korektę przedmiarów

Odpowiedź na pytanie 15:

W przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

Pytanie 16: Czy stopy trapezowe SFŻ-3 i SF2-3.1 można wykonać jako prostokątne?

Byłoby to korzystniejsze z uwagi na pracochłonność przy pracach szalunkowych

Odpowiedź na pytanie 16:

Tak, można wykonać jako prostokątne.

 

Pytanie 17: poz.20, 21przedmiaru robót budowlanych hala sportowa — Skąd wynika ilość zbrojenia?

Wg PW konstrukcji rys.K-8, K-9,K-10, K-10A powinno być fi 6 — 0,007t, fi 0,104t, fi 12 — 0,842t i fi 20 — 0,9861

Odpowiedź na pytanie 17:

W przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

Pytanie 18: poz. 22, 23,24,25 przedmiaru robót budowlanych hala sportowa — gdzie projektowana jest płyta gr.40cm o wym. 2,40x2,58m? Skąd wynika ilość stali zbrojeniowej w poz.24 i 25?

Brak w PW konstrukcji

Odpowiedź na pytanie 18:

Do wyceny nie należy przyjmować wyceny płyty o wym. 2,40x2,58m.

 

Pytanie 19: Z czego wynika przedmiar rdzeni żelbetowych:

Poz.27 0,25*0,25*0,40*32

Poz.62 - 0,25*0,25*3,08*32

Poz. 162 — 0,25*0,25*2,09*12+0,25*0,25*2,84*16+0,25*0,44*4?

Czy nie należy tu przyjąć wymiarowania rdzeni zgodnie z rys.K-12, K-13, K-14

0,25*0,25*11,73*7

0,25*0,25*4,78*25

0,25*0,25*5,22*2 ; łącznie 13,253m3 ?

Odpowiedź na pytanie 19:

W przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

Pytanie 20: Z czego wynika ilość zbrojenia rdzeni?

Poz.28,63,163 Fi 6 — 0,013t+0,114t+0,075t=0,202t

Poz.29,64, 164Fi 12 — 0,045t+0,350t+0,257t=0,652t

Czy nie należy tu przyjąć wymiarowania rdzeni zgodnie z rys.K-12, K-13,K-14 tj.

Fi 6 -0,310t

Fi 12 — 0,603t

Odpowiedź na pytanie 20:

W przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

Pytanie 21: Z czego wynika przedmiar słupów żelbetowych

Poz.30 0,25*0,25*0,40*3

Poz.65 a) 0,25*0,25*3,08*3 b)0,50*0,50*3,08*16

Czy nie należy tu przyjąć wymiarowania słupów zgodnie z rys.K-15A, K-15B, K-16

0,50*0,50*8,34*8

0,50*0,50*8,34*8

0,30*0,30*11,73*9; łącznie 42,861m3 ?

Odpowiedź na pytanie 21:

W przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

Pytanie 22: Z czego wynika ilość zbrojenia słupów?

Poz.31,66 Fi 6 — 0,001t+0,237t=0,238t

Poz.32, 67 Fi 12 — 0,004t+0,383t=0,387t

Czy nie należy tu przyjąć wymiarowania rdzeni zgodnie z rys.K-15A, K-15B, K-16 tj. Fi 6 -0,671

Fi 8 — 0,458t

Fi 20 — 3,022t

Odpowiedź na pytanie 22:

W przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

Pytanie 23: Z czego wynika zbrojenie wieńców żelbetowych w poziomie podłogi na gruncie

Poz.35, fi 6 — 0,479t;

Poz.36, fi 12 — 1,851t; 

Czy nie należy tu przyjąć zbrojenia zgodnie z rys.K-23 tj. Fi 6 -0,671; Fi 12— 1,874t

Odpowiedź na pytanie 23:

W przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

Pytanie 24: Z czego wynika zbrojenie wieńców żelbetowych w poziomie stropu nad parterem

Poz.80, fi 6 — 0,556t;

Poz.81, fi 12 — 1,851t;

Czy nie należy tu przyjąć zbrojenia zgodnie z rys.K-24 tj. Fi 6 - 0,460t  Fi 12— 1,764t ?

Odpowiedź na pytanie 24:

W przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

Pytanie 25: Z czego wynika zbrojenie wieńców żelbetowych attyk Poz.166 fi 6 — 0,231t

Poz.167 fi 12 — 0,787t

Czy nie należy tu przyjąć zbrojenia zgodnie z rys.K-25 tj. Fi 6 - 0,107t

Fi 12— 0,380t ?

Odpowiedź na pytanie 25:

W przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

Pytanie 26: Z czego wynika zbrojenie wieńców żelbetowych łącznika Poz.20 fi 6 — 0,124t

Poz.21 fi 12 — 0,411t

Czy nie należy tu przyjąć zbrojenia zgodnie z rys.K-25 tj. Fi 6 - 0,051t

Fi 12— 0,181t ?

Odpowiedź na pytanie 26:

W przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

Pytanie 27: Z czego wynika przedmiar podciągów w poz.75

0,25*0,50*(2,50+2,50+2,50+2,88+2,75+2,75+3,38+2,50)=2,72m3 ? Czy nie powinno być zgodnie z rys.K-17 i K-2:

0,25*0,50*3,20*2=0,80m3

Odpowiedź na pytanie 27:

W przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

Pytanie 28: Z czego wynika ilość zbrojenia podciągów Poz. 76 fi 6 — 0,040t

Poz. 77 fi 12 — 0,116t

Czy nie powinno być zgodnie z rys.K-17

Fi 6 —0,01t

Fi 12 — 0,039t

Odpowiedź na pytanie 28:

W przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia 12 lipca 2019r. do godz. 10:00.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdział 13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 19 otrzymuje brzmienie:

 1. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy; Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski - OFERTA Budowa hali sportowej w Stawiskach.” Znak postępowania: 271.2.2019. Nie otwierać przed dniem 12 lipca 2019r. do godz. 10:15.

Rozdział 14 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 12 lipca 2019r. do godz. 10:00
  w siedzibie Zamawiającego: Urzędu Miejskiego w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15
  18-520 Stawiski – Punkt Obsługi Klienta.

 

Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 14.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie: Urzędu Miejskiego Stawiski adres: Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski, pokój nr 2.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 1 lip 2019 20:08
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lip 2019 20:18
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1444 razy