BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.2.2019.

Stawiski, dnia 26 czerwca 2019 roku

VB.271.2.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.2.2019.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: Budowę hali sportowej w Stawiskach.

Pytanie 1:

Czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe?

Brak zapisu w SIWZ, ale w formularzu ofertowym wymienione są  jako załącznik do oferty

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak, Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysów ofertowych do SIWZ.

 

Pytanie 2:

Czy w ofercie należy wycenić roboty w oparciu o PW: projekt zagospodarowania terenu (I), projekt hali sportowej wraz z łącznikiem (III),  projekt akustyczny (IV) – z wyłączeniem projektu boiska sportowego wielofunkcyjnego i infrastruktury lekkoatletycznej (II))? Czy to znaczy, że przedmiotem zamówienia nie jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i infrastruktury lekkoatletycznej?

Odpowiedź na pytanie 2:

Tak, przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego i infrastruktury lekkoatletycznej.

 

Pytanie 3:

Czy wyposażenie sportowe hali sportowej (wyposażenie stałe: trybuny, kotary dzielące hale na 3 części, urządzenia poszczególnych rodzaji boisk sportowych itp. czy też wyposażenie ruchome np. skrzynie, kozły, materace itp.)  jest przedmiotem niniejszego zamówienia?

Brak opisu i zestawienia rodzaju boisk oraz wyposażenia sportowego hali sportowej w PW oraz brak przedmiaru robót na ten element. Na etapie realizacji stanu surowego należy już wykonać część robót przygotowawczych (wzmocnień konstrukcji, osadzenia konstrukcji wsporczych, doprowadzenie zasilania np. do tablicy wyników sportowych czy kotar itp.) pod montaż urządzeń sportowych i technologicznych hali.

Odpowiedź na pytanie 3:

Niniejszym zamówieniem objęte jest wyposażenie opisane w załączonej dokumentacji. Pozostałe wyposażenie hali sportowej będzie przedmiotem odrębnego zamówienia.

 

Pytanie 4:

Jaka jest kolejność ważności w przypadku różnic:

  1. między projektem a przedmiarem (np. różna ilość kamer),
  2. w projekcie między rysunkami a opisem,

w tym samym zdaniu np. „...zastosować należy kabel 4-parowy skrętkowy nieekranowany F/UTP kategorii 5e”? Powtarza się to wielokrotnie w opisie i rysunkach. Kabel F/UTP jest kablem ekranowanym. Ponieważ pozostały osprzęt jest nieekranowany to sugerowało by to zastosowanie kabla nieekranowanego U/UTP.

Odpowiedź na pytanie 4:

ad. 1 - w przypadku różnic między projektem a przedmiarem, ważniejszy jest projekt;

ad. 2 - w przypadku różnic pomiędzy rysunkami a opisem, należy każdorazowo zadawać pytanie o sprostowanie lub wyjaśnienie tych różnic. Proszę o konkretne wątpliwości.

ad. 3 – należy stosować kabel ekranowany typu U/UTP kat. 5e.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

BURMISTRZ STAWISK

 Agnieszka Rutkowska

 

Data powstania: środa, 26 cze 2019 17:28
Data opublikowania: środa, 26 cze 2019 17:31
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1365 razy