BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

Stawiski, dnia 04 marca 2019r.

DRG.271.1.2019

dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Stawiski i jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski w okresie 01.04.2019r. – 31.12.2020r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. poz. 1986 z późn. zm.), informuje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 446 309,79 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięć złotych 79/100).

Ofertę w w/w postepowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 4 marca do godz. 10:00 złożyło 2 Oferentów:

Oferta Nr 1. ELEKTRA S.A. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
oferując następujące warunki:

Wartość netto: 371 655,14 zł
Podatek VAT: 85 480,68 zł, według obowiązującej stawki.
Wartość brutto:457 135,83 zł
Warunki Płatności: 30 dni.

Oferta Nr 2. ENTRADE Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce
oferując następujące warunki:

Wartość netto: 446 362,19 zł
Podatek VAT: 102 663,30, według obowiązującej stawki.
Wartość brutto: 549 025,49 zł
Warunki Płatności: 30 dni.

ZASTĘPCA
BURMISTRZA STAWISK

Iwona Niedźwiedzka

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 mar 2019 15:29
Data opublikowania: poniedziałek, 4 mar 2019 15:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1425 razy