BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przetarg na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Stawiski i jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski w okresie 01.04.2019 r. – 31.12.2020 r.

Stawiski, dnia 27 lutego 2019 r.

GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

DRG.271.1.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Stawiski i jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski w okresie 01.04.2019r. – 31.12.2020r.

 

PYTANIE:

„Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi „Sprzedaży energii elektrycznej”, proszę o wyjaśnienie i ewentualnie zmianę następujących kwestii treści ogłoszenia i  SIWZ:

  1. Dotyczy PPE oświetlenia ulicznego. Czy wszystkie PPE oświetleniowe kwalifikują się do profilu O wskazanego w IRiESD PGE Dystrybucja S.A.? Tj. czy spełniają poniższe warunki:
  2. Zasilanie 1 lub 3 – fazowe
  3. Moc przyłączeniowa nie większa niż 40 Kw
  4. Odbiorniki oświetleniowe o stałym poborze mocy
  5. Odbiorniki oświetleniowe energii sterowane w sposób wymuszający załączanie
    i wyłączanie wszystkich odbiorników, skorelowany z astronomicznym czasem
    i wschodów słońca.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wszystkie PPE oświetleniowe kwalifikują się do profilu O wskazanego w IRiESD PGE Dystrybucja S.A i spełniają w/w warunki.

 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców przygotowujących oferty na wykonanie zamówienia i stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 27 lut 2019 12:08
Data opublikowania: środa, 27 lut 2019 12:12
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1315 razy