BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach, Znak postępowania: ORG.271.2.2018)

 Stawiski, dnia 21 grudnia 2018 roku

ORG.271.2.2018

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach

 

            Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach:

 

  1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

KONSORCJUM FIRM:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KERAM” Marek Cwalina ul. Sadowa 40,
19-200 Grajewo – Lider konsorcjum;

PHU „JA-MAR” Jacek Przestrzelski, ul. Wesoła 87, 18-400 Łomża – Partner konsorcjum

 

 UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w SIWZ tj. Cena brutto - 60 %, Okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 %.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

  1. W prowadzonym postępowaniu ofertę złożyło 4 Wykonawców.

Złożonym ofertom przyznano następującą punktację:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System Sp. z o.o., ul. Mazurska 30A,
19-400 Olecko

Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena (C): 57,60 pkt
  • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40 pkt

Łączna punktacja: 97,60 pkt

 

Oferta nr 2: KONSORCJUM FIRM:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KERAM” Marek Cwalina ul. Sadowa 40, 19-200 Grajewo – Lider konsorcjum;

PHU „JA-MAR” Jacek Przestrzelski, ul. Wesoła 87, 18-400 Łomża – Partner konsorcjum

Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena (C): 60,00 pkt
  • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt

  

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża

Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena (C): 58,20 pkt
  • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40 pkt

Łączna punktacja: 98,20 pkt

  

Oferta nr 4: AQUA-SOFT s.c. K. Łukaszewicz, E. Łukaszewicz, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena (C): 57,00 pkt
  • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 35 pkt

Łączna punktacja: 92,00 pkt

  3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

BURMISTRZ STAWISK

 Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 21 gru 2018 16:05
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2018 16:09
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1944 razy