BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

(dot. zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski"}

Stawiski, dnia 29 listopada 2018 r.

SGiT.271.2.2018

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

 zawiadamiamy

że w wyniku przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski”, który odbył się dnia 05 października 2018 r. została przyjęta do realizacji oferta nr 2 firmy – Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22 A, 18-400 Łomża, z największą ilością punktów.

 

Na w/w zadanie zostały złożone 2 ważne oferty.

Oferta oznaczona nr 1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno.

Ilość przyznanych punktów: w kryterium „Cena oferty brutto” – 43,22 pkt, w kryterium „Termin płatności faktury” – 20,00 pkt, w kryterium „Aspekt środowiskowy” – 20,00 pkt.

Łączna ilość punktów – 83,22 pkt

 

Oferta oznaczona nr 2

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża.

Ilość przyznanych punktów: w kryterium „Cena oferty brutto” – 60,00 pkt, w kryterium „Termin płatności faktury” – 20,00 pkt, w kryterium „Aspekt środowiskowy” – 20,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

 

Data powstania: czwartek, 29 lis 2018 14:28
Data opublikowania: czwartek, 29 lis 2018 14:40
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1624 razy