BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach, Znak postępowania: ORG.271.2.2018)

 Stawiski, dnia 29 listopada 2018 roku

ORG.271.2.2018

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody
oraz budowę ujęcia wody w Sokołach

           Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę ujęcia wody w Sokołach:

 1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

2.294.317,31 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemnaście złotych zł 31/100).

 

2) Złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System Sp. z o.o., ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko

Oferowane warunki:

 • wartość zamówienia brutto: 2.773.000,00
 • termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2020r.
 • okres gwarancji: 8 lat
 • warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

Oferta nr 2:

KONSORCJUM FIRM:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KERAM” Marek Cwalina ul. Sadowa 40, 19-200 Grajewo – Lider konsorcjum;

PHU „JA-MAR” Jacek Przestrzelski, ul. Wesoła 87, 18-400 Łomża – Partner konsorcjum

Oferowane warunki:

 • wartość zamówienia brutto: 2.661.334,27 zł
 • termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2020r.
 • okres gwarancji: 8 lat
 • warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża

Oferowane warunki:

 • wartość zamówienia brutto: 2.735.821,35
 • termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2020r.
 • okres gwarancji: 8 lat
 • warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

Oferta nr 4:

AQUA-SOFT s.c. K. Łukaszewicz, E. Łukaszewicz, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

Oferowane warunki:

 • wartość zamówienia brutto: 2.790.000,00
 • termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2020r.
 • okres gwarancji: 7 lat
 • warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

BURMISTRZ STAWISK

 Agnieszka Rutkowska

 

Data powstania: czwartek, 29 lis 2018 14:17
Data opublikowania: czwartek, 29 lis 2018 14:21
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1717 razy