BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę ujęcia wody w Sokołach)

 

Stawiski, dnia 18 października 2018 roku

SG.271.1.2018

Informacja z otwarcia ofert
złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody
oraz budowę ujęcia wody w Sokołach

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę ujęcia wody w Sokołach:

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

2.294.317,31 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemnaście złotych zł 31/100).

2) Złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System Sp. z o.o.,
ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko
Oferowane warunki:

 1. wartość zamówienia brutto: 2.793.000,00
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2020r.
 3. okres gwarancji: 8 lat
 4. warunki płatności: zgodnie z SIWZ

Oferta nr 2:
FIRMA BARTOSZ Sp.j. Bujwicki, Sobiech,
ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok
Oferowane warunki:

 1. wartość zamówienia brutto: 3.045.480,00
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2020r.
 3. okres gwarancji: 8 lat
 4. warunki płatności: zgodnie z SIWZ

Oferta nr 3:
AQUA-SOFT s.c. K. Łukaszewicz, E. Łukaszewicz,
ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok
Oferowane warunki:

 1. wartość zamówienia brutto: 3.250.828,50
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2020r.
 3. okres gwarancji: 7 lat
 4. warunki płatności: zgodnie z SIWZ

Oferta nr 4:
KONSORCJUM FIRM:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KERAM” Marek Cwalina
ul. Sadowa 40, 19-200 Grajewo – Lider konsorcjum;
PHU „JA-MAR” Jacek Przestrzelski, ul. Wesoła 87, 18-400 Łomża – Partner konsorcjum
Oferowane warunki:

 1. wartość zamówienia brutto: 2.592.843,47
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2020r.
 3. okres gwarancji: 6 lat
 4. warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

Data powstania: czwartek, 18 paź 2018 12:08
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2018 12:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1678 razy