BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

(dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”.)

 

Stawiski, dnia 05 października 2018 r.

GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

SGiT.271.2.2018

dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”.

 INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje:

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 528 000,12 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy zł 12/100).
  2. Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 05 października 2018 r. złożyło 2 Oferentów:

 

Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno
oferując następujące warunki:

  1. cena oferty brutto – 12 m-cy: 890 676,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć zł), w tym 65 976,00 zł podatek VAT; wartość netto: 824 700, 00 zł;
  2. termin wykonywania w/w zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  3. warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury;
  4. dysponowanie pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6: tak.

 

Oferta Nr 2. Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża
oferując następujące warunki:

  1. cena oferty brutto – 12 m-cy: 641 520,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia zł), w tym 47 520 zł podatek VAT; wartość netto 594 000,00 zł;
  2. termin wykonywania w/w zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  3. warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.
  4. dysponowanie pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6: tak.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 5 paź 2018 15:26
Data opublikowania: piątek, 5 paź 2018 15:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1623 razy