BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski, Znak postępowania: ORG.271.1.2018.

Stawiski, dnia 12 września 2018 roku

 ORG.271.1.2018

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski,

 

            Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski:

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 982.339,16 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć zł 16/100).

2) Złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1: SANITO Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa

Oferowane warunki:

 • wartość zamówienia brutto: 1.085.520,12
 • termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ
 • okres gwarancji: 8 lat
 • warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

Oferta nr 2: RZOŃCA sp. z o.o., ul. Żabia 2a, 18-400 Łomża

Oferowane warunki:

 • wartość zamówienia brutto: 1.098.653,10
 • termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ
 • okres gwarancji: 8 lat
 • warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

Oferta nr 3: ASH Remigiusz Skowroński, ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka

Oferowane warunki:

 • wartość zamówienia brutto: 1.020.000,00
 • termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ
 • okres gwarancji: 8 lat
 • warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

Oferta nr 4: EKOLOGIKA Sp. z o.o., ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca

Oferowane warunki:

 • wartość zamówienia brutto: 1.072.339,19
 • termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ
 • okres gwarancji: 8 lat
 • warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

 BURMISTRZ STAWISK

 Krzysztof Rafałowski

Data powstania: środa, 12 wrz 2018 20:18
Data opublikowania: środa, 12 wrz 2018 20:23
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1734 razy