BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski, Znak postępowania: ORG.271.1.2018.

Stawiski, dnia 07 września 2018 roku

ORG.271.1.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 3

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski, Znak postępowania: ORG.271.1.2018.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: „Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski.

Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie ilości poszczególnych instalacji :

- liczba instalacji z 2 kolektorami i zbiornikiem 200l

- liczba instalacji z 3 kolektorami i zbiornikiem 300l

-liczba instalacji z 4 kolektorami i zbiornikiem 400l

Dla poszczególnych typów instalacji – TYP 1 oraz TYP 3

Odpowiedź na pytanie 1:

. Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ - TYP I oraz Załącznikiem nr 10 do SIWZ - TYP III
Typ I:

16 instalacji - z 2 kolektorami i zbiornikiem 200l

23 instalacje - z 3 kolektorami i zbiornikiem 300l

10 instalacji - z 4 kolektorami i zbiornikiem 400l

TYP III

1 instalacja - 2 kolektory i zbiornik 200l

1 instalacja - 3 kolektory i zbiornik 300l

1 instalacja - 5 kolektorów i zbiornik 500l

 

Pytanie 2:

Ponadto dokumentacji istnieje błąd odnośnie powierzchni wężownic. Wnosimy o zmianę zapisów parametrów zasobników: Minimalne parametry techniczne zasobników solarnych:

Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u – 200l

 1. Pojemność grzewcza:

- górna wężownica 0,7 m2

- dolna wężownica 1,0 m2

 1. maksymalne ciśnienie pracy zbiornika : 1 Mpa
 2. Izolacja cieplna – Twarda pianka PUR o grubości min 55mm
 3. Dodatkowa ochrona poprzez zastosowanie anody tytanowej .

Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u – 300l

 1. Pojemność grzewcza

- górna wężownica 1,1 m2

- dolna wężownica 1,4 m2

 1. maksymalne ciśnienie pracy zbiornika : 1 Mpa
 2. Izolacja cieplna – Twarda pianka PUR o grubości min 55mm
 3. Dodatkowa ochrona poprzez zastosowanie anody tytanowej.

Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u – 400l

 1. Pojemność grzewcza

- górna wężownica 1,1 m2

- dolna wężownica 1,8m2

 1. maksymalne ciśnienie pracy zbiornika: 1 Mpa
 2. Izolacja cieplna – Twarda pianka PUR o grubości min 50mm
 3. Dodatkowa ochrona poprzez zastosowanie anody tytanowej.

W izolacji z pianki poliuretanowej zbiornik pokryty jest emalią zgodną z Din 4753 i wyposażony w anodę tytanową. zbiorniki spełniają restrykcyjne wymogi co do klas efektywności ErP i są obecnie standardem na rynku

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, iż zamawiający dopuszcza sterownik solarny bez funkcji zliczania zużycia anody – opcja taka znacznie podwyższa koszty inwestycji a funkcja ta nie ma żadnego znaczenia i uzasadnienia przy prawidłowym funkcjonowaniu instalacji solarnej.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dopuszcza sterownik solarny bez funkcji zliczania zużycia anody.

 

Pytanie 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że koszt zakupu oraz podłączenie górnej wężownicy, wraz z niezbędną armaturą oraz pompą obiegową leży po stronie użytkownika/właściciela budynku?

Odpowiedź na pytanie 4:

Koszt podłączenia górnej wężownicy wraz z niezbędną armaturą leży po stronie wykonawcy.

 

Pytanie 5:

Czy Zamawiający potwierdza, że koszt zakupu oraz podłączenie grzał ki elektrycznej leży po stronie użytkownika/właściciela budynku?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zasobnik solarny jest powinien posiadać możliwość zamontowania grzałki elektrycznej. Koszt ewentualnego zakupu i montażu grzałki elektrycznej ponosi użytkownik domu.

 

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania zbiornik o współczynniku przenikania wynoszącym λ ≤ 0,02273W/(m*K)?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zgodnie z  dokumentacją.

 

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania dla instalacji 4szt. kolektorów słonecznych naczynie przeponowe solarne o pojemności 35dm3?

Odpowiedź na pytanie 7:

Zgodnie z  dokumentacją.

 

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania dla instalacji 4szt. kolektorów słonecznych naczynie przeponowe do c.w.u. o pojemności 35dm3?

Odpowiedź na pytanie 8:

Zgodnie z  dokumentacją.

 

 Pytanie 9:

Czy Zamawiający potwierdza, że zakup modułów WLAN/LAN leży po stronie użytkownika budynku?

Odpowiedź na pytanie 9:

Zakup modułów WLAN/Lan leży po stronie Wykonawcy.

 

Pytanie 10:

Prosimy o informację ile użytkowników, u których montowane będą instalacje solarne, ma dostęp do internetu? W ilu lokalizacjach należy zamontować modem komunikacyjny i podłączyć go do internetu?.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający nie posiada informacji w ilu lokalizacjach jest dostęp do internetu. Modem komunikacyjny należy zamontować we wszystkich lokalizacjach, także tych, w których obecnie nie ma internetu – w tych należy przygotować urządzenia do współpracy z Internetem w przyszłości.

 

Pytanie 11:

Czy Zamawiający potwierdza, że koszt dostawy i utrzymania internetu w okresie trwałości projektu jest po stronie użytkownika budynku?

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający potwierdza, iż koszt dostawy i utrzymania internetu leży po stronie użytkownika budynku.

 

Pytanie 12:

Czy Zamawiający potwierdza, że zakup i wykonanie instalacji uziemienia kolektorów słonecznych leży po stronie użytkownika budynku?

Odpowiedź na pytanie 12:

Koszt zakupu i wykonania instalacji uziemienia kolektorów leży po stronie Wykonawcy.

 

Pytanie 13:

Prosimy o wykreślenie z funkcji sterownika zapisu dot. utworzenia konta umożliwiającego zbiorczy podgląd działania instalacji w gminie. Wymóg ten nie dotyczy sterownika.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

 Krzysztof Rafałowski

 

Data powstania: piątek, 7 wrz 2018 08:33
Data opublikowania: piątek, 7 wrz 2018 08:35
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1701 razy