BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

Stawiski, dnia 27 lipca 2018r.

SGiT.271.1.2018

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do 03 września 2018r.

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem wadium na przedłożony okres związania ofertą.

Pismo informujące o przedłużeniu terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2018r. do godz. 10.00 na adres Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.stawiski.pl.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 lip 2018 15:22
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lip 2018 15:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1901 razy