BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”.

Stawiski, dnia 03 lipca 2018 r.

GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

SGiT.271.1.2018

dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”.

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje:

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 528 000,12 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy zł 12/100).
  2. Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 03 lipca 2018 r. złożyło 2 Oferentów:

Oferta Nr 1. Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża
oferując następujące warunki:

  1. cena oferty brutto – 12 m-cy: 623 894,40 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery zł 40/100),w tym 46 214,40 zł podatek VAT; wartość netto 577 680,00 zł;
  2. termin wykonywania w/w zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  3. warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.
  4. dysponowanie pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6: tak.

Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno
oferując następujące warunki:

  1. cena oferty brutto – 12 m-cy: 794 699,94 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 94/100), w tym 58 866,66 zł podatek VAT; wartość netto: 735 833,28 zł;
  2. termin wykonywania w/w zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  3. warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury;
  4. dysponowanie pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6: nie.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 3 lip 2018 13:45
Data opublikowania: wtorek, 3 lip 2018 13:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1724 razy