BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stawiski, dnia 18 maja 2018 r.

ARS.271.1.2018

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

zawiadamiamy

że w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych”, który odbył się dnia 11 maja 2018 r. została przyjęta do realizacji oferta dla:

Części I zamówienia:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – TUW, Biuro Regionalne w Olsztynie, Oddział w Ełku, ul. Moniuszki 3, 19-300 Ełk – łączna ilość punktów 81,00.

Części II zamówienia:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa – łączna ilość punktów – 87,00.

Części III zamówienia:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – TUW, Biuro Regionalne w Olsztynie, Oddział w Ełku, ul. Moniuszki 3, 19-300 Ełk – łączna ilość punktów 90,00.

Na w/w zadanie zostały złożone 2 (dwie) ważne oferty.

Oferta oznaczona nr 1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

  1. Część I zamówienia: nie dotyczy
  2. Część II zamówienia:

Kryterium A Cena łączna ubezpieczenia: 60,00 pkt

Kryterium B Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych: 27,00 pkt

Kryterium C Zaakceptowanie klauzul w serwisie posprzedażowym: 0,00 pkt

Łączna ocena oferty: 87,00 pkt

  1. Część III zamówienia:

Kryterium A Cena łączna ubezpieczenia: 0,00 pkt

Kryterium B Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych: 0,00 pkt

Kryterium C Zaakceptowanie klauzul w serwisie posprzedażowym: 0,00 pkt

Łączna ocena oferty: 0,00 pkt

Wykonawca nie podlega ocenie we wskazanej części ze względu na brak akceptacji klauzuli obligatoryjnej nr 1.

Oferta oznaczona nr 2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – TUW, Biuro Regionalne w Olsztynie, Oddział w Ełku, ul. Moniuszki 3, 19-300 Ełk.

  1. Część I zamówienia:

Kryterium A Cena łączna ubezpieczenia: 60,00 pkt

Kryterium B Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych: 14,00 pkt

Kryterium C Zaakceptowanie klauzul w serwisie posprzedażowym: 7,00 pkt

Łączna ocena oferty: 81,00 pkt

  1. Część II zamówienia: nie dotyczy
  2. Część III zamówienia:

Kryterium A Cena łączna ubezpieczenia: 60,00 pkt

Kryterium B Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych: 30,00 pkt

Kryterium C Zaakceptowanie klauzul w serwisie posprzedażowym: 0,00 pkt

Łączna ocena oferty: 90,00 pkt

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 maj 2018 13:50
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2018 13:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1763 razy