BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego dotyczącego usług kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych c.d.

Stawiski, dn. 09.05.2018 r.

Gmina Stawiski
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

ARS.271.1.18

WYKONAWCY

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym usług kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych udzielamy odpowiedzi na poniższe pytania: 

CZEŚĆ III – UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY STAWISKI WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 

  1. Prosimy o zgodę na przeniesienie z Klauzul obligatoryjnych – część III Zamówienia Treści klauzul nr 1:

Dla pojazdów nowonabywanych – automatyczne objęcie ochroną ubezpieczenia od momentu ich zarejestrowania, pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczyciela wszelkich danych niezbędnych do identyfikacji pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakupu pojazdu, a dla pojazdów pozostających we flocie oraz przeniesionych z innego zakładu ubezpieczeń bez jednego dnia przerwy – od momentu wygaśnięcia dotychczasowych polis Do klauzul fakultatywnych.

Zamawiający nie wyraża zgody

Powyższe zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców przygotowujących oferty na wykonanie zamówienia na usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych i stają się integralna częścią SIWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Data powstania: środa, 9 maj 2018 11:14
Data opublikowania: środa, 9 maj 2018 11:20
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1745 razy