BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu

Stawiski, dnia 19 kwietnia 2018 r.

GN.6840.4.2018

Burmistrz Stawisk
informuje

iż w dniu 10 kwietnia 2018r.. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Sokołach, oznaczona numerem geodezyjnym 730/1 o pow. 0,0778ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028062/4, stanowiąca własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono Dariusza i Monikę Sokołowskich.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza 5 000,00 zł;

Wysokość wadium wynosiła 1000, 00 zł;

Minimalna wysokość postąpienia 50,00 zł.

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 5 050,00 złotych /słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych/

Kandydatem na nabywcę nieruchomości zostali: Dariusz i Monika Sokołowscy.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: czwartek, 19 kwi 2018 15:19
Data opublikowania: czwartek, 19 kwi 2018 15:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1791 razy