BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stawiski, dnia 20 listopada 2017 r.

DRG.271.3.2017

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

zawiadamiamy

że w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Stawiski w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. oraz w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020”, który odbył się dnia 15 listopada 2017r. została przyjęta do realizacji oferta nr 1 firmy, z największą ilością punktów.

Na w/w zadanie zostały złożone 2 (dwie) ważne oferty.

Oferta oznaczona nr 1

FASTER Typa Radosław, ul. Mazurska 9/4, 10-519 Olsztyn. Ilość przyznanych punktów: w kryterium „cena” – 60,00 pkt, w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego” – 10,00 pkt, w kryterium "pojazdy rezerwowe"- 30,00 pkt. Łączna ilość punktów 100,00 pkt.

Oferta oznaczona nr 2

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok. Ilość przyznanych punktów: w kryterium „cena” – 57,54 pkt, w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego” – 10,00 pkt, w kryterium "pojazdy rezerwowe"
- 30,00 pkt.
Łączna ilość punktów 97,54 pkt.

 

BURMISTRZ STAWISK
Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 lis 2017 14:26
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lis 2017 14:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2068 razy