BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dot. przetargu na "Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Stawiski w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. oraz w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020”
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612436-N-2017 
Data: 07/11/2017 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stawiski, Krajowy numer identyfikacyjny 52883000000, ul. Plac Wolności  13/15, 18-520   Stawiski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 278 55 11, e-mail sekretariat@stawiski.pl, faks 86 278 55 33. 
Adres strony internetowej (url): 
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-15, godzina: 09:00 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-15, godzina: 09:30
 
 
BURMISTRZ STAWISK
Krzysztof Rafałowski
Data powstania: środa, 15 lis 2017 08:57
Data opublikowania: środa, 15 lis 2017 08:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1941 razy