BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Stawiski, dnia 13 listopada 2017 r.

DRG.271.3.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Stawiski w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. oraz w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020”.

     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

PYTANIE 1:

„W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. „Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Stawiski w okresie 01.01.2018r. – 30.06.2018r. oraz w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020” Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. prosi o rozważenie możliwości zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie szczególnych wymogów dotyczących taboru autobusowego. Tak szczegółowa specyfikacja określająca m.in. usytuowanie miejsca na wózek inwalidzki „naprzeciwko II drzwi, po lewej stronie pojazdu” w znacznym stopniu zawęża lub wręcz uniemożliwia możliwości zapewnienia odpowiednich pojazdów do wykonania rzeczonego zamówienia. Jednocześnie wydaje się nie mieć istotnego wpływu na jakość ewentualnie świadczonych usług.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany SIWZ w tym zakresie.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 13 lis 2017 15:08
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lis 2017 15:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1941 razy