BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stawiski, dnia 17 października 2017r.

DRG.271.2.2017

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania”.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

zawiadamiamy

że w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania, który odbył się dnia 02 października 2017r. została przyjęta do realizacji oferta Nr 1. CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa

Na w/w zadanie zostały złożone 2 (dwie) ważne oferty.

 

Oferta Nr 1. CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa

oferując następujące warunki:

  1. cena oferty brutto: 2 370 744,14 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści cztery zł 14/100) - 60,00 pkt
  2. okres gwarancji i rękojmi: 96 miesięcy - 30,00 pkt
  3. redukcja zużycia energii elektrycznej 86,7 % - 10,00  pkt

Razem: 100,00 pkt

 

Oferta Nr 2. POLLIGHT Sp. z o. o., ul. Tamka 16 lok. 6/7, 00-349 Warszawa, adres do korespondencji: Al. Ch. Sucha 11 B lok. H2, 00-580 Warszawa

oferując następujące warunki:

  1. cena oferty brutto: 4 057 770,00 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt zł 00/100) - 35,05 pkt
  2. okres gwarancji i rękojmi: 96 miesięcy - 30,00 pkt
  3. redukcja zużycia energii elektrycznej – 75 % - 8,65 pkt

Razem: 73,70 pkt

 

B U R M I S T R Z

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 paź 2017 15:20
Data opublikowania: wtorek, 17 paź 2017 15:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2117 razy