BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stawiski, dnia 13 września 2017 r.

SGiT.271.3.2017

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

zawiadamiamy

że w wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo - Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”, który odbył się dnia 08 sierpnia 2017r. została przyjęta do realizacji oferta nr 2 firmy BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.

Na w/w zadanie zostały złożone 2 (dwie) ważne oferty.

Oferta oznaczona nr 1
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, adres do korespondencji: Hryniewicze 75/1, 15-213 Białystok.
Ilość przyznanych punktów: w kryterium „cena” – 40,80 pkt, w kryterium „okres gwarancji” – 40,00 pkt.
Łączna ilość punktów 80,80 pkt.

Oferta oznaczona nr 2
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.
Ilość przyznanych punktów: w kryterium „cena” - 60,00 pkt, w kryterium „okres gwarancji” – 40,00 pkt.
Łączna ilość punktów 100,00 pkt.

 

B U R M I S T R Z

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 wrz 2017 15:38
Data opublikowania: środa, 13 wrz 2017 15:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2071 razy