BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dot. zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo - Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie"

Ogłoszenie nr 500025723-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.

Stawiski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 555673-N-2017
Data: 21/07/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stawiski, Krajowy numer identyfikacyjny 52883000000, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie,
państwo Polska, tel. 86 278 55 11, e-mail sekretariat@stawiski.pl, faks 86 278 55 33.

Adres strony internetowej (url):

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.l) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Rutkowska
SEKRETARZ GMINY STAWISKI

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 15:04
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 15:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1923 razy