BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stawiski, dnia 22 sierpnia 2017 r.

SGiT.271.2.2017

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

zawiadamiamy

że w wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „ Budowa drogi gminnej w Porytem”, który odbył się dnia 08 sierpnia 2017r. została przyjęta do realizacji oferta nr 1 firmy BIK – PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, z największą ilością punktów.

Na w/w zadanie została złożona 1 (jedna) ważna oferta.

Oferta oznaczona nr 1

BIK – PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża. Ilość przyznanych punktów: w kryterium „cena” – 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji” – 40,00 pkt. Łączna ilość punktów 100,00 pkt.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 sie 2017 15:40
Data opublikowania: środa, 23 sie 2017 14:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2058 razy