BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

Dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa drogi gminnej w Porytem".

Stawiski, dnia 08 sierpnia 2017r.

GMINA STAWISKI

Plac Wolności 13/15

18 – 520 Stawiski

SGiT.271.2.2017

dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 639 196,74 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć zł 74/100).

Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do 08 sierpnia 2017r. złożył 1 Oferent:

Oferta Nr 1. BIK – PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 821 844,30 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery zł 30/100), w tym 153 678,20 zł podatek VAT; wartość netto: 668 166,10 zł;

b) termin wykonywania w/w zamówienia: do 30.11.2017 r.;

c) okres gwarancji: 72 miesiące;

d) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 15:02
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2017 15:18
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 1989 razy