BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie treści SIWZ

Stawiski, dn. 27 lipca 2017 r.

SGiT.271.2.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”.

     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

PYTANIE 1:
„Czy do oferty wymagane jest załączenie kosztorysu ofertowego”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga załączania kosztorysu ofertowego.

 

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Rutkowska
Sekretarz Gminy Stawiski

Data powstania: czwartek, 27 lip 2017 15:42
Data opublikowania: czwartek, 27 lip 2017 15:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1916 razy