BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stawiski, dnia 22 czerwca 2017 r.

SGiT.271.1.2017

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

zawiadamiamy

że w wyniku przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski”, który odbył się dnia 08 czerwca 2017r. została przyjęta do realizacji oferta nr 2 firmy – Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22 A, 18-400 Łomża, z największą ilością punktów.

Na w/w zadanie zostały złożone 2 ważne oferty.

Oferta oznaczona nr 1
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno. Ilość przyznanych punktów: w kryterium cena - 33,81 pkt, w kryterium „termin płatności faktury” – 20,00 pkt, w kryterium „aspekt środowiskowy” – 0 pkt. Łączna ilość punktów 53,81 pkt.

Oferta oznaczona nr 2
Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża. Ilość przyznanych punktów: w kryterium cena 60,00 pkt, w kryterium „termin płatności faktury” – 20,00 pkt, w kryterium „aspekt środowiskowy” – 20,00 pkt. Łączna ilość punktów 100,00 pkt.

 

BURMISTRZ

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 cze 2017 15:21
Data opublikowania: czwartek, 22 cze 2017 15:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1912 razy