BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

Dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”

Stawiski, dnia 08 czerwca 2017r.

GMINA STAWISKI

Plac Wolności 13/15

18 – 520 Stawiski

SGiT.271.1.2017

Dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 616.345,32 zł brutto (słownie: sześćset szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć zł 32/100).

2. Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do 08 czerwca 2017r. do godz. 15:00 oferty złożyło 2 Oferentów:

Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto – 18 m-cy: 1 405 512,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięć tysięcy pięćset dwanaście zł 00/100),w tym 104 112,00 zł podatek VAT; wartość netto: 1 301 400,00 zł;

b) termin wykonywania w/w zamówienia: od 01.07.2017r. do 31.12.2018r.;

c) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

d) dysponowanie pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6: nie.

Oferta Nr 2. Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto – 18 m-cy: 792 000,18 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), w tym 58 666,68 zł podatek VAT; wartość netto: 733 333,50 zł;

b) termin wykonywania w/w zamówienia: od 01.07.2017r. do 31.12.2018r.;

c) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

d) dysponowanie pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6: tak.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 cze 2017 16:25
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2017 16:30
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 2158 razy