BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

Stawiski, dn. 20.02.2017 r.

DRG.271.2.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśniam treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

PYTANIE 1:

„1. Termin zakończenia realizacji zamówienia został wyznaczony na 15.10.2017r.

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, decyzji (w tym decyzji środowiskowej), pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę szacujemy na okres 6 miesięcy, liczony od momentu podpisania umowy (koniec marca).

Biorąc powyższe pod uwagę, oraz uwzględniając zimowe warunki pogodowe, prosimy o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia do końca wiosny 2018r.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania.

B U R M I S T R Z

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 lut 2017 15:45
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lut 2017 15:50
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2099 razy