BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stawiski, dnia 22 grudnia 2016 r.

Zamawiający:
Gmina Stawiski
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: DRG.271.3.2016

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę oznaczoną jako oferta nr 2, złożoną przez: TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. Oferta była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała następującą liczbę punktów w ramach kryterium cena: 60 pkt, warunki płatności 40 pkt-0 pkt.

Oprócz w/w, w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego na Dostawę energii elektrycznej, została złożona również oferta:

  1. Oferta nr 1 złożona przez: ENERGA OBRÓT S.A siedziba wykonawcy Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, - uzyskała następującą liczbę punktów w ramach kryterium cena: 60 pkt- 51,07, warunki płatności 40 pkt- 0pkt.

Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu nie było Wykonawców, których oferty zostały odrzucone oraz Wykonawców, którzy zostali wykluczeni.

Zamawiający informuje również, iż umowa na zadanie, zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp zostanie zawarta po 28 grudnia 2016 roku. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 gru 2016 12:42
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2016 12:52
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lut 2017 13:45
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 1548 razy