BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

Stawiski, dnia 15 grudnia 2016r.

DRG.7021.2.2016

Dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2010 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „pzp”, Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

Uzasadnienie

W dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach nastąpiło otwarcie ofert dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 659.480,74 zł brutto.

W postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

  1. UNIBEP S.A. ul. Poligonowa 12, 18-400 Łomża, cena brutto: 920.210,13 zł, VAT 23%: 172.071,81 zł. cena netto: 748.138,32 zł
  2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. siedziba 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156, cena brutto: 869.792,31 zł, VAT 23%: 162.644,09 zł, cena netto: 707.148,22 zł
  3. BIK- PROJEKT Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32 cena brutto: 1 017.948,00 zł, VAT 23%: 190.348,00 zł, cena netto: 827.600,00 zł.

Wszystkie ceny ofert złożonych w postępowaniu przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: czwartek, 15 gru 2016 13:02
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2016 15:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1445 razy