BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie treści SIWZ dla przetargu na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Stawiski i jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.

Stawiski, dn. 14.12.2016 r.

DRG.271.3.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Stawiski i jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.”

     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśniam treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

PYTANIE 1:

„Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucji w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych.

PYTANIE 2:

„Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym?”

Odpowiedź: Okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE nie jest zgodny z miesiącem kalendarzowym.

PYTANIE 3:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

PYTANIE 4:

„Czy PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy?”

Odpowiedź: Dla PPE objętych postepowaniem przetargowym nie będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 gru 2016 10:25
Data opublikowania: środa, 14 gru 2016 10:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:26
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1822 razy