BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprostowanie dotyczące ogłoszenia: Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż dwóch autobusów szkolnych

DRG. 2632.267.2016

Stawiski, dnia 23.11.2016r.

Sprostowanie do zapisów ogłoszenia DRG. 2632.267.2016z dnia 18 listopada 2016r.
dotyczącego Przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż dwóch autobusów szkolnych.

W ogłoszeniu wpisano:

II. Cena wywoławcza:

POJAZD NR 1 AUTOSAN H-92141 S NR REJESTRACYJNY: BKL A471: 6.000 zł brutto/ słownie: sześć tysięcy złotych 00/100/brutto

POJAZD NR 2 AUTOSAN H-92141 S NR REJESTRACYJNY: BKL A471: 9.000 zł brutto/ słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100/brutto

A powinno być:

II. Cena wywoławcza:

POJAZD NR 1 AUTOSAN H-92141 S NR REJESTRACYJNY: BKL A471: 6.000 zł brutto /słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100/brutto

POJAZD NR 2 AUTOSAN H-9 NR REJESTRACYJNY BKL E744: 9.000 zł brutto /słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100/brutto

W ogłoszeniu wpisano:

III. Wadium:

1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset zł 00/100) dla pojazdu AUTOSAN H-92141 S NR REJESTRACYJNY: BKL A471, w kwocie 900,00 zł(słownie: dziewięćset zł 00/100) należy wpłacić wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich na konto Urzędu Miejskiego w Stawiskach: HEXA Bank Spółdzielczy w Piątnicy Oddział w Stawiskach nr 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010 do dnia złożenia ofert, tj. do 25 listopada 2016 roku do godz. 1000.

A powinno być:

III. Wadium:

1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset zł 00/100) dla pojazdu AUTOSAN H-92141 S NR REJESTRACYJNY: BKL A471, w kwocie 900,00 zł(słownie: dziewięćset zł 00/100) AUTOSAN H-9 NR REJESTRACYJNY BKL E744 należy wpłacić wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich na konto Urzędu Miejskiego w Stawiskach: HEXA Bank Spółdzielczy w Piątnicy Oddział w Stawiskach nr 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010 do dnia złożenia ofert, tj. do 25 listopada 2016 roku do godz. 1000.

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: środa, 23 lis 2016 13:56
Data opublikowania: środa, 23 lis 2016 14:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2128 razy