BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu na przebudowę drogi gminnej Zabiele - Konopki Monety w km 0+000 - 000+515

Stawiski, dnia 19 października 2015 r.

BI. 271.6.2015

INFORMACJA

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn .zm./

zawiadamiamy

że w wyniku przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowę drogi gminnej Zabiele – Konopki Monety, który odbył się dnia 19 października 2015 r. została przyjęta do realizacji oferta nr 2 firmy – BIK – PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32 z największa ilością punktów.

Na w/w zadanie zostały złożone 2 ważne oferty.

Oferta oznaczona Nr 1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 – ilość punktów w kryterium cena 60,85, w kryterium termin realizacji 5 pkt. Łącznie 65,85 pkt.

Oferta oznaczona Nr 2

BIK - PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32 – ilość punktów w kryterium cena 95, w kryterium termin realizacji 3 pkt. Łączna ilość punktów 98.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: wtorek, 20 paź 2015 13:38
Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2015 13:47
Data przejścia do archiwum: środa, 23 mar 2016 15:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1762 razy