BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawiski

Stawiski, dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zamawiający:
Gmina Stawiski
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

ORG.271.2.2015

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Stawiski
opublikowanego w BZP pod numerem 207196 - 2015 dnia 12.08.2015r.

     Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawiski prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

     Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oferta z najniższą ceną, która wpłynęła do Zamawiającego, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 sie 2015 15:27
Data opublikowania: wtorek, 25 sie 2015 15:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 wrz 2015 15:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1741 razy