BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej opublikowanego w BZP pod numerem 247855-2014 z dnia 28.11.2014r.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę oznaczoną jako oferta nr 5, złożoną przez: TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

Oferta była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium cena: 100 pkt.
Oprócz w/w, w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego na Dostawę energii elektrycznej, zostały złożone również oferty:

  1. Oferta nr 1 złożona przez: PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Ilość punktów: 84,54 pkt.
  2. Oferta nr 2 złożona przez: GASPOL s.a., UL. Gazowa 9, 21-100 Lubartów. Ilość punktów: 98,57 pkt.
  3. Oferta nr 3 złożona przez: Energa Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Ilość punktów: 99,92 pkt.
  4. Oferta nr 4 złożona przez: PGE Obrót S.A., ul. 8-ego Marca 6, 35-959 Rzeszów. Ilość punktów: 99,37 pkt.

BURMISTRZ STAWISK
Krzysztof Rafałowski

Data powstania: wtorek, 23 gru 2014 11:16
Data opublikowania: wtorek, 23 gru 2014 11:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lip 2015 18:48
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 2314 razy