BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Stawiski na lata 2015-2016

Stawiski, dnia 16 grudnia 2014 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.271.6.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Stawiski na lata 2015-2016 opublikowanego w BZP pod numerem 402388-2014 dnia 08.12.2014r.

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Stawiski na lata 2015-2016 wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 09-411 Płock, ul. Chemików 7.

W/w oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta była jedyna, która wpłynęła w postępowaniu, a tym samym najkorzystniejsza, uzyskała maksymalną łączną ocenę: 100 pkt, tj. wg kryterium „cena”: 70,00 pkt; wg kryterium „upust”: 10,00 pkt; wg kryterium „karty paliwowe”: 20,00 pkt.

Oprócz w/w oferty w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego nie wpłynęły inne oferty.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

Data powstania: wtorek, 16 gru 2014 15:39
Data opublikowania: wtorek, 16 gru 2014 15:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 sty 2015 21:51
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1967 razy