BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Stawisk

działając na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży:
 • nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 113/4 o pow. 0,0463 ha, położoną na terenie wsi Rostki, posiadającą urządzoną Księgę Wieczystą Nr 28988, rodzaj użytku – Bi /budownictwo inne/,
 • nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 114/7 o pow. 0,1707 ha, położoną na terenie wsi Rostki, posiadającej urządzono Księgę Wieczystą Nr 28988, rodzaj użytku – Bi /budownictwo inne/,
 • łączna cena sprzedaży – 10.000 złotych

  Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości /z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy/ przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.

  Termin złożenia wniosku do 29 grudnia 2005r.

  W przypadku nie złożenia przedmiotowego wniosku nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pokój nr 8, tel. /086/ 278 52 23

  Burmistrz Stawisk
  Marek Waszkiewicz

  Data powstania: czwartek, 17 lis 2005 09:06
  Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2005 09:10
  Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lis 2005 15:25
  Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
  Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
  Artykuł był czytany: 2744 razy