BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia SIWZ dot. przetargu na Urządzenie placu zabaw w Stawiskach

Stawiski, dnia 07 listopada 2014 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców

Nr post.: ORG.271.5.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Urządzenie placu zabaw w Stawiskach opublikowanego w BZP pod numerem 361246 – 2014 z dnia 30.10.2014r.

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Urządzenie placu zabaw w Stawiskach:

Pytanie 1: Czy w przedmiarze robót powinno być zadanie polegające na montażu karuzeli krzyżowej?

Odpowiedź: Nie. Wystąpił błąd w przykładowych zdjęciach. Zadanie obejmuje montaż 2szt. karuzeli tarczowej. Zgodnie z mapą (załącznik nr 8) jedna karuzela to karuzela z siedziskami, druga natomiast to karuzela „Kwiatek”. Zamawiający zamieszcza poniżej przykładowe zdjęcie karuzeli Kwiatek wraz z określeniem strefy bezpieczeństwa.

Pytanie 2: Czy w przedmiarze robót powinno znajdować się zadanie polegające na wywozie ziemi z korytowanej powierzchni chodników?

Odpowiedź: Ziemia zostanie wykorzystana przez Zamawiającego, Wykonawca wywiezie ziemię w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Stawiski.

Pytanie 3: Czy w przedmiarze robót powinno znajdować się zadanie polegające na wywozie gruzu z rozbiórki chodników?

Odpowiedź: Nie. Elementy zdemontowanego chodnika należy składować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie objętym inwestycją.

Pytanie 4: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni bezpiecznej  ramach zadania?

Odpowiedź: Nie. Teren jest równy, pokryty trawą. Zadanie należy wykonać w taki sposób, aby nawierzchnia trawiasta została zachowana w stanie obecnym.

Pytanie 5: Proszę o określenie z czego mają zostać wykonane zabezpieczenia i daszek w zestawie zabawkowym Majka16, siedzisko karuzeli, huśtawce ważce i huśtawce ważce na sprężynie? Czy ma być to sklejka pokryta filmem melaninowym, czy też płyta HDPE?

Odpowiedź: Płyta HDPE.

Pytanie 6: Podest w karuzeli tarczowej z siedziskami ma zostać wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej czy sklejki antypoślizgowej?

Odpowiedź: Blacha aluminiowa ryflowana.

Zamawiający informuje również, iż urządzenia zabawowe powinny być wykonane z drewna bezrdzeniowego.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 lis 2014 15:31
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2014 15:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lis 2014 10:17
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2040 razy