BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

Stawiski, dnia 19 września 2014r.

GN.6840.4.2014

Burmistrz Stawisk

informuje

iż w dniu 09 września 2014r.w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Cwalinach, oznaczonej numerem geodezyjnym 44 o pow. 0,1500ha, rodzaj użytków – PsV, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027298/0, stanowiącą własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza 3 500,00 zł.

Najwyższą cenę netto osiągnięto w przetargu w wysokości 3 540,00 złotych /słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści 00/100 złotych/

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Franciszek Karwowski

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: piątek, 19 wrz 2014 15:17
Data opublikowania: piątek, 19 wrz 2014 15:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lis 2014 10:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1819 razy