BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego ustala się wzór informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 może zostać sporządzona w druku czarno-białym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Data powstania: poniedziałek, 10 mar 2014 14:43
Data opublikowania: poniedziałek, 10 mar 2014 15:07
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 1921 razy