BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib

(Monitor Polski z 2014 r. poz. 128)

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib

Na podstawie art. 177 i art. 339 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Obszary okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych oraz właściwość miejscową rejonowych komisji wyborczych, ich numery i siedziby określa załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: (-) Stefan J. Jaworski

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r.

OBSZARY OKRĘGÓW WYBORCZYCH, NA KTÓRYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OKRĘGOWE KOMISJE WYBORCZE WYKONUJĄ ZADANIA REJONOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA REJONOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, ICH NUMERY I SIEDZIBY

(...)

Okręg wyborczy nr 3

 1. Obszar okręgu wyborczego, na którym Okręgowa Komisja Wyborcza w Olsztynie wykonuje zadania rejonowej komisji wyborczej obejmuje:
  powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski;
  miasto na prawach powiatu: Olsztyn.
 2. Właściwość miejscowa rejonowych komisji wyborczych, ich numery i siedziby:
  Rejonowa Komisja Wyborcza nr 4 w Elblągu (siedziba komisji – Elbląg)
  powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki;
  miasto na prawach powiatu: Elbląg.
  Rejonowa Komisja Wyborcza nr 5 w Białymstoku (siedziba komisji – Białystok)
  powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki;
  miasto na prawach powiatu: Białystok.
  Rejonowa Komisja Wyborcza nr 6 w Łomży (siedziba komisji – Łomża)
  powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski;
  miasto na prawach powiatu: Łomża.
  Rejonowa Komisja Wyborcza nr 7 w Suwałkach (siedziba komisji – Suwałki)
  powiaty: augustowski, sejneński, sokólski, suwalski;
  miasto na prawach powiatu: Suwałki.
Data powstania: poniedziałek, 10 mar 2014 14:03
Data opublikowania: poniedziałek, 10 mar 2014 14:08
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 2077 razy