BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-903-10/14

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

  1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 5 maja 2014 r.
  2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 15 maja 2014 r.
  3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 23 maja 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 25 maja 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
  4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 maja 2014 r.
  5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a upływa w dniu12 maja 2014 r.

Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: (-) Stefan J. Jaworski

Data powstania: poniedziałek, 10 mar 2014 13:21
Data opublikowania: poniedziałek, 10 mar 2014 13:28
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 1978 razy