BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania dotyczące zaproszenia do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji wraz ze specyfikacją warunków konkursu (19 listopada 2013)

Stawiski, dnia 19 listopada 2013 r

 

Zamawiający
Gmina Stawiski
18-520 Stawiski
Plac Wolności 13/15

Do wszystkich oferentów

 

Dotyczy: konkursu na wybór agenta emisji obligacji

 

Pytanie 1:  Czy Gmina wyraża zgodę na taki warunek: Przed emisją obligacji w 2014 i 2015 Gmina przedstawi Uchwałę budżetową na 2014 i 2015 wraz z opiniami RIO, a wysokość emisji w danym roku budżetowym nie może być wyższa niż łączny limit przychodów wymieniony w tej uchwale i musi mieścić się w kwocie deficytu/nadwyżki powiększonego 
o rozchody?

Odpowiedź:  Gmina Stawiski wyraża zgodę na taki warunek.

Odpowiedzi na powyższe pytania zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Stawiski w zakładce Obligacje komunalne.

 

 

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: wtorek, 19 lis 2013 12:55
Data opublikowania: wtorek, 19 lis 2013 12:59
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2773 razy