BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu

Stawiski, dnia 13 listopada 2013 r.

GN.6840.2.2013

Burmistrz Stawisk
informuje 

iż w dniu 05 listopada 2013r w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 953/93 o pow. 0,2454 ha, rodzaj użytków – B-Ps III, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00051111/3 stanowiącej własność gminy Stawiski. Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza netto: 50 000,00 złotych.

Najwyższą cenę netto osiągnięto w przetargu w wysokości 50 500,00 złotych
/słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100/.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Józef Andrzej Dzięgielewski.

 

 

Z up. BURMISTRZA

 Agnieszka Rutkowska
Sekretarz Gminy Stawiski

 

Data powstania: środa, 13 lis 2013 12:24
Data opublikowania: środa, 13 lis 2013 12:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:17
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2241 razy