BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu

Stawiski, dnia 20 grudnia 2011r.

GN.6840.13.2011

Burmistrz Stawisk

informuje

iż w dniu 12 grudnia 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 987 o powierzchni 1,4000ha, rodzaj użytków– Wsr-PsIII położonej w Stawiskach, stanowiącej własność gminy Stawiski, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00051111/3.

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza netto: 30 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 6 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 300,00 zł

Najwyższą cenę netto osiągnięto w przetargu w wysokości cenę 30 300,00 złotych /słownie: trzydzieści tysięcy trzysta  złotych 00/100/.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Handel i Usługi Agroturystyczne Jolanta Gardocka

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 20 gru 2011 15:30
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2011 15:38
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 13:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2193 razy